Ohm beads Enamel Lux

Ohm bead Enamel Ruby Lux

ce001

Ohm bead Enamel Royal Purple Lux

ce002

Ohm bead Enamel Pearl Lux

ce003

Ohm bead Enamel Aqua Lux

ce004

Ohm bead Enamel Cobalt Lux

ce005

Ohm bead Enamel Ice Lux

ce006

Ohm bead Enamel Silver Lux

ce007

Ohm bead Enamel Bronze Lux

ce008

Ohm bead Enamel Coral Lux

ce009